main-street-poughkeepsieGreat vintage film footage of downtown Poughkeepsie NY 1912. Enjoy!